برج تاس ، شیئی است که توسط گیمرها برای ریختن عادلانه تاس مورد استفاده قرار می‌گیرد. تاس، داخل قسمت فوقانی برج انداخته می‌شود و از پله‌های مخفی متعدد درون آن کمانه می‌کند و سپس از بخش...