برج تاس

برج تاس ، شیئی است که توسط گیمرها برای ریختن عادلانه تاس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تاس، داخل قسمت فوقانی برج انداخته می‌شود و از پله‌های مخفی متعدد درون آن کمانه می‌کند و سپس از بخش جلویی آن خارج می‌شود.

برج تاس از برخی روش‌های تقلب که ممکن است هنگام ریختن تاس با دست انجام شود، جلوگیری می‌کند.

برج ها اشکال مختلفی دارند، و در ساخت و طراحی متفاوت هستند.

تاریخچه

برج های تاس دست‌کم از قرن چهارم به بعد مورد استفاده قرار گرفته‌اند تا تضمین شود که ریختن تاس، منجر به خروجی تصادفی خواهد شد.

برج تاس Vettweiss-Froitzheim نمونه زنده‌ای است که توسط رومی‌ها در آلمان مورد استفاده قرار می‌گرفت و طراحی آن مشابه نمونه‌های جدید است که موج‌گیر‌های داخلی دارند تا چرخش تاس را تصادفی‌تر کند.

برج تاس Vettweiss Froitzheim
برج تاس Vettweiss Froitzheim

ساختار

برج های تاس را به‌راحتی می‌توان ساخت.

عناصر اصلی برج تاس عبارتند از:

خود برج؛ که یک شی‌ء متقارن مستطیلی شکل عمودی و توخالی است که برآمدگی‌هایی در امتداد اضلاع (که اغلب «موج‌گیر» نامیده می‌شوند) دارد تا به حد کافی تاس را بغلتانند و نتیجه تصادفی حاصل شود.

یک سطح شیب‌دار در قسمت زیرین که تاس را از داخل برج، به بیرون هدایت می‌کند.

یک سینی کوچک که تاس داخل آن متوقف می‌شود و معمولاً با لبه‌ای کوتاه احاطه شده است تا مانع از خروج تاس و مختل کردن بازی یا گم شدن آن شود.

طریقه استفاده

تاس ، داخل قسمت فوقانی برج انداخته می‌شود و از چند سطح شیب‌دار داخلی کمانه می‌کند و سپس از دهانه‌ای در پایین برج خارج می‌شود.

برخی از برج های تاس، یک محوطه محصور شده با دیوار دارند تا تاس ها در آنجا متوقف شده و روی میز پخش نشوند. اکثراً در مسابقات تخته‌نرد، از یک برج تاس (که معمولاً غلتاننده تاس خوانده می‌شود) استفاده می‌گردد تا احتمال تأثیرگذاری عمدی بازیکنان روی ریختن تاس، کاهش یافته و عدالت رعایت شود.